ВИДОВЕ СВРЪХЕСТЕСТВЕНИ СИЛИ И СПОСОБНОСТИ - ПАРАНОРМАЛНОТО

Видове свръхестествени сили и способности{h1}
Избор На Редактора
Търсенето на извънземен живот
Търсенето на извънземен живот
Контакт с автора Това е непълно изброяване на магическите сили, които съществуват в нашия свят. Има толкова много различни сили, че да се опитваш да разбереш всички тях е невъзможна задача. Изброих най-популярните и добре познати тук. Не давам никакви гаранции за точността на което и да е от изброените тук изявления. То е просто замислено ка