ОТНОСНО ТОВА ДА БЪДЕШ СРЕЩУ НИЩО, ОСВЕН ЗА НЕЩО: ПРАКТИЧЕСКА КАБАЛА - NEW AGE И МЕТАФИЗИКА

Относно това да бъдеш срещу нищо, освен за нещо: Практическа кабала{h1}
Избор На Редактора
Защита на себе си, докато общувате с духове
Защита на себе си, докато общувате с духове
Контакт с автора Думата възмущение е загубила всяко значение. Нещата, презрящи или шокиращи или крайни, вече са нещо обичайно. Двойното говорене се е превърнало в езика на 21 век. Нападението върху психиката ни - нашето чувство за благополучие, разбирането ни за света, нашата реалност - е безмилостно. Вътре в нас нашето