ПРЕГЛЕД НА АНТРОПОЛОГА Е. ЕВАНС-ПРИЧАРД „ВЕЩЕРСТВОТО, ОРАКУЛИТЕ И МАГИЯТА СРЕД АЗАНДЦИТЕ“ - МАГИЯ

Преглед на антрополога Е. Еванс-Причард „Вещерството, оракулите и магията сред азандците“{h1}
Избор На Редактора
Университетският професор фотографира феи
Университетският професор фотографира феи
Въведение Е. Еванс-Причард е един от основополагащите изследователи и практики на социалната антропология. Той се фокусира специално върху африканските култури. Книгата на Евънс-Причард „ Вещерство, оракул и магия сред Азанда“ изследва вярванията и обредите на групата „Азанда“ в Судан, Африка. В него Еванс-Причард наблюдава връзката на Азанда с „магията“ и как тази връзка влияе върху социалната структура в общността на Азанда. Социалната структура на Азанда е изградена около вярвания за магьосничество и как мястото на Азанда обвинява, реа