РАЗБИРАНЕ НА ИНДУИСТКАТА МЕТАФИЗИКА - NEW AGE И МЕТАФИЗИКА

Разбиране на индуистката метафизика{h1}
Избор На Редактора
Случаят срещу чудовището от Лох Нес
Случаят срещу чудовището от Лох Нес
Контакт с автора Ще се опитам да опиша основните философски и метафизични схващания, които почти всички мисловни структури на индуизма споделят. Разглеждането на които ще даде по-голяма оценка на други култури и религии, ще помогне на търсещия да изясни мислите си относно естеството на реалността и трябва да направи по-разбираеми някои аспекти на йога и духовната практика. Най-централната концепция на индуистката метафизика е Брахман или Абсолютната реалност. Брахман лежи в основата на цялото съществуване. Всички други нива на реалността са произлезли от нея и в крайна сметка ще се сринат обрат