РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ИНТУИЦИЯТА И ИНСТИНКТА - NEW AGE И МЕТАФИЗИКА

Разликата между интуицията и инстинкта{h1}
Избор На Редактора
Възможни обяснения за лудия Гасър от матония
Възможни обяснения за лудия Гасър от матония
Интуицията е като северната звезда на човешката душа - непрекъснато вътрешно ръководство, което ни помага да се ориентираме в различните пейзажи на живота. Това е невъзможното вътрешно знание, онова меко духовно подбуждане, което ви казва да вървите по този път, да прочетете тази книга, да говорите с тези хора или да следвате този път. Това е усещане, което седи в червата ви като добре порционирана домашна храна - пълноценна, успокояваща и толкова подхранваща, че можете почти да усетите как хранителните вещества се разпадат и изпращат до различни органи и тъкани в тялото ви. Знаете, че е правил