ЗНАЧЕНИЕТО ЗАД МЕЧТИТЕ ЗА КОТКИТЕ - DREAMS

Значението зад мечтите за котките{h1}
Избор На Редактора
7 символични тълкувания на сънища за коса и косопад в сънища
7 символични тълкувания на сънища за коса и косопад в сънища
Контакт с автора Какво символизира котка в съня? Значението на котка в съня обикновено се свежда до тълкуването на котката като животно от мечтателя - някои хора са привлечени към котки, а други са отблъснати. Следователно, както при повечето символични представи, котката може да бъде видяна или в положителна, или в отрицателна светлина в зависимост от обстоятелствата. Котката