THE GRUNCH: CHUPACABRA ON THE BAYOU - CRYPTIDS

The Grunch: Chupacabra on the Bayou{h1}
Избор На Редактора
7 предмета, които трябва да бъдат върху езическите олтари
7 предмета, които трябва да бъдат върху езическите олтари
Контакт с автора Грънчът, иначе известен като Грънч роуд чудовище сред много други заглавия - никой от тези не е Гринч, само за да няма объркване - е базирана в Ню Орлиънс легенда. Смята се, че е свързан с легендата за Чупакабра и понякога се описва като кръстоска между кучешките и влечугоподобните видове наблюдения на Ч