ARCANUM: В РАМКИТЕ НА СВЕЩЕНИЯ СЪЮЗ НА АРКАНА - РАЗКАЗ И ГАДАНИЕ

Arcanum: В рамките на Свещения съюз на Аркана{h1}
Избор На Редактора
Как работят Таро четенията: наука или псевдонаука?
Как работят Таро четенията: наука или псевдонаука?
Контакт с автора Изграждането на религиозни и езотерични асоциации с арката засилва възприемането и разбирането на практикуващите от показанията на таро и може да повиши точността. Например, наскоро чрез собствени изследвания и проучване открих, че съм дефицитен като читател на таро, тъй като ми липсваше гиноцентрична гледна точка.