МЕЧТАЕМ ЛИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ? - DREAMS

Мечтаем ли в реално време?{h1}
Избор На Редактора
Защо да използвате знаците на Таро?
Защо да използвате знаците на Таро?
Ако сте мечтали да ходите от единия край на дома си до другия, ще ви отнеме ли същото време, както и когато сте будни? Или продължава някакво съкращаване или разширяване на времето? За да отговорим на този въпрос, ще разгледаме: наличните изследвания, защо някои сънища се чувстват забавени или ускорени, и собственото ми възп