МЕЧТАЕМ ЛИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ? - DREAMS

Мечтаем ли в реално време?{h1}
Избор На Редактора
Как да четем птици като омени и знаци
Как да четем птици като омени и знаци
Ако сте мечтали да ходите от единия край на дома си до другия, ще ви отнеме ли същото време, както и когато сте будни? Или продължава някакво съкращаване или разширяване на времето? За да отговорим на този въпрос, ще разгледаме: наличните изследвания, защо някои сънища се чувстват забавени или ускорени, и собственото ми възп